Кандидат-президентската двойка Цвета Кирилова и Георги Тутанов с позиция на за „Истанбулска конвенция“

Споделете информацията

Платена публикация

Като изразяваме несъгласието си по отношение на ратифицирането и прилагането на „Истанбулската конвенция“ в Република България, споделяме разбирането си, че спорният сред българската общественост документ е в конфликт с устоите на православната ни вяра. Категорично поддържаме становището на Св. Синод на БПЦ – Българска Патриаршия, че „Истанбулската конвенция“ отваря вратите към морален разпад.

Тенденциозната подмяна на християнските ценности, с целенасочени опити за вграждане в публичния живот и българското законодателство на упадъчни идеи за моралните устои на обществото ни, не може да бъде път за успешно развитие на нацията ни. Ние сме изправени пред отговорната задача да опазим българския характер на нашата държава и на нейната идентичност.

Периодичните недобронамерени изпити на тема – будна ли е съвестта на обществото, необременен ли е разумът и способността му да реагира на съмнителни предложения, които не са част от душевността на българина, от българската народопсихология и традиции, доказват че все още имаме силни съпротивителни сили и още по-трезва преценка кога те да бъдат двойно усилени.

Наш дълг като отговорно българско общество е да бдим над законодателния процес на всяко едно Народно събрание и да налагаме обществен натиск за такава законодателна уредба, която защитава, подкрепя и укрепва традиционното българско семейство. Необходим е национално отговорен законодателен процес и силно управление в България, за да бъдат реализирани мерки, които да гарантират преодоляване на демографския срив и ефективното опазване от опасности на децата и жените, които могат да бъдат засегнати от трафик, зависимости, насилие и други негативни последици.

В този ред на мисли ние твърдо заставаме зад позициите на Светия Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия и решението на Конституционния съд на Република България.

“Заложените в Конвенцията идеи за общуване между половете, за отношение към религия, традиции, обичаи, образование и други, противостоят на изконните разбирания на българския народ за вяра, народност, нравственост, чест, достойнство, възпитание, семейство. Макар и юридически акт, Конвенцията има и духовни измерения – тя е средство, което насажда чужда за нас ценностна система, за да позволи обществото да бъде управлявано по нов модел, съответен на интересите на малка част от него. Човекът като мъж или жена е творение Божие и не е въпрос на личен избор. Така, както ние не можем да избираме своите родители, по същия начин не можем да избираме и своя пол – той е наша природна характеристика.

В официалния текст на Конвенцията на английски език – навсякъде, където се говори за социаленпол, се използва терминът „джендър“. В този текст понятието „джендър“ (gender, genre) е категорично разграничено от понятието „пол“ (sex) като ново, различно понятие, непознато на българския правен ред и несъществуващо в лексиката на българския език. Затова и нов превод няма да промени смисъла и духа на Конвенцията, в която чрез употребата на понятието „джендър“ и производните му се преследват цели, различни от прокламираните – за защита на жените от насилие. Тези понятия се използват с цел превръщането в държавни политики на една идеология, която отрича, че човекът съществува като мъж или жена и тя се утвърждава чрез нов изкуствен език, който намираме в Конвенцията, и който е чужд и непознат за нашата народопсихология, култура, традиции и православно Предание.

Призоваваме българският народ да отстоява вярата си, която го е съхранила във всички исторически изпитания! Свещен отечески дълг на Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия е да припомни на Божия народ думите на Св. Библия: „Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!“ (Ис. 5:20).

Св. Синод на Българската православна църква приветства решението на Конституционния съд за обявяването на Истанбулската конвенция за противоречаща на Конституцията на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *