Проект на кандидат-президентската двойка Цвета Кирилова и Георги Тутанов

Споделете информацията

JobStarGet: Дигитална платформа, разширяваща социалната и професионална интеграция на българите в неравностойно положение

Платена публикация

„Целта на създадената от нас платформа е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на хора от уязвими групи, като се създадат подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика.

Jobstarget е специализирана дигитална онлайн платформа, изцяло насочена в помощ на хора от уязвимите групи. Тя обединява заинтересовани лица с увреждания в единна база данни, като се посочват техните професионални компетенции и способности. От друга страна, платформата представя работодатели, които имат необходимост от кадри или желаят да се включат в подпомагането на хората в неравностойно положение под различни форми.

Платформата съдържа и различни информационни материали, обучения, форум и други елементи, които да подпомагат както кандидатите за работа, така и работодателите. По този начин на хората от уязвимите групи се дава психологическа подкрепа, мотивация и професионални компетенции. От друга страна ще се усетят многобройните ползи, които могат да бъдат реализирани, когато двете заинтересовани страни работят заедно.

Jobstarget е заключителен етап от един вече реализиран социален проект на „Сдружение Азбукари“. Преди това те са провели обучение по ключова компетентност на 7 човека, като са осигурили тяхната заетост за 12 месеца, с постоянни трудови договори. Предвидили са да се удължи заетостта на новонаетите 7 служители до 4 седмици след приключване на дейностите по проекта за период, не по-малко от 6 месеца.

„Искаме да разширим дейността си в подпомагането на хората в неравностойно положение, като освен да подпомогнем тяхната професионална реализация, да обхванем повече работодатели за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи“.

По време на обучението с ангажираните хора са се провели занятия и с психолози, за да развият по-добра мотивация и да придобият знания и умения за ориентиране на пазара на труда и да се адаптират по-добре към него. Ангажираните хора са се запознали с ползите от социалното предприемачество както за лицата от уязвими групи и работодатели, така и за обществото като цяло.

„От години „Сдружение Азбукари“ съдейства за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение. Екипът организира различни дейности и прояви, фестивали, карнавали и други с участието на специалисти, които да подпомагат децата в неравностойно положение чрез игри и различни интелектуални занимания“.

Национално представително изследване показва, че безработицата като проблем е най-голяма сред младите хора без образование до 29-годишна възраст и сред хората в неравностойно положение. Тя е концентрирана сред лицата с увреждания и неквалифицирани млади хора, които имат минимален шанс за достъп до пазара на труда и оставането им в трайна заетост.

По данни на Световната търговска организация хората с увреждания са приблизително 10% от населението в света. От Световната банка сочат, че те са и 20% от най-бедните хора в света. Според ООН 82% от хората с увреждания в развиващите се страни живеят под линията на бедността. Навсякъде по света хората с увреждания търпят дискриминация под някаква форма и са силно отхвърлени от социалния, икономическия и политическия живот на общността.

Тези хора са дискриминирани от раждането си. В много общества появата на бял свят на увредено дете се възприема като трагедия. Много често увреждането се възприема изключително негативно в резултат на културни фактори, невежество, предразсъдъци или страх. На някои места се смята за проклятие или божие наказание. Хората с увреждания се считат за „нечовеци“ и негодни да участват в обществените дейности. Много семейства крият увредените си деца, като по този начин не им предлагат никакви възможности за развитие. Когато хората в неравностойно положение са невидими за обществото, защитата на правата им става изключително трудна. Заради вкоренените стереотипи към тях хората с увреждания развиват синдром за зависимост, комплекс за малоценност и чувство на примирение и нежелание да се приобщят към обществото, в което са родени и живеят.

Голяма част от страданията на хората с увреждания са причинени от предразсъдъци или културни порядки. Тези хора живеят в крайна бедност, което засилва тяхната изолираност от обществото. Те са без нормален достъп до здравни услуги. Нямат и нормален достъп до образование, което да им осигури по-добра реализация на пазара на труда.

Момичетата и жените с увреждания също страдат от дискриминация. Те често са изключени от образование, здравни услуги, семеен живот и работа. Хората от уязвимите групи нямат нормален достъп и до политиката. Често те се изключват от процесите на вземане на решения, включително и от правото им да участват в избори.

„Ако имаме претенции да сме цивилизована държава, трябва да се погрижим за хората от уязвимите групи и вместо само да говорим, ние създадохме Jobstarget и аз се ангажирам тази платформа да бъде официално поета под логото на Президентството на Република България при изпълнения на функциите ми на държавен глава“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *